BISHOP GIBSON’S FIRST COMMISSION

    9 February, 1726–7

    Rex &c. Reverendo in Christo Patri Edmundo Permissione Divina Episcopo Londiniensi Salutem Cum Colonie Plantaciones ceteraque Dominia nostra in America in Dieceses nondum divise vel formate neque alicui Diecesi infra Regnum Nostrum Magne Britannie annexa existant racione cujus Jurisdiccio in Causis Eccl[es]iasticis in illis vel eorum aliquo orientibus Nobis vt supreme Ecclesie in terris Capiti solum[m]odo spectat ac Nobis necessarium visum sit vt deinceps Jurisdiccio Spiritualis et Eccl[es]iastica in Regionus illis in Casibus inferius in his presentibus mencionatis Authoritate Nostra Regia secundum leges et Canones Ecclesie Anglicane infra Angliam legitime receptos et sancitos instituatur et exerceatur qua Sincerus Dei Cultus Religionisque Christiane pura Professio melius promoveatur Sciatis modo quod Nos de vestris sincera Religione et Doctrina ac morum probitate et in rebus gerendis provida Circumspeccione et Industria plurimum in hac parte confidentes de Gratia nostra speciali ac ex certa scientia et mero motu nostris Dedimus et Concessimus ac per presentes Damus et Concedimus Tibi prefato Episcopo Londiniensi plenam Potestatem et Authoritatem per Te vel per sufficientem Commissarium tuum sive Commissarios tuos sufficientes per Te substituendos et Nominandos exercendi Juridiccionem spiritualem et Eccl[es]iasticam in respectivis Colonijs Plantacionibus ceterisque Dominijs Nostris in America secundum leges et Canones Ecclesie Anglicane infra Angliam legitime receptos et sancitos in specialibus Causis et materijs inferius in his presentibus expressis et specificatis Ac pro Deelaracione Regalis voluntatis Nostre quoad speciales Causas et materias in quibus Jurisdiccionem antedictom virtute hujus Commissionis Nostre exerceri volumus Dedimus vlterius et Concessimus Ac per presentes Damus et Concedimus Tibi prefato Episcopo Londiniensi plenam Potestatem et Authoritatem per Te vel per sufficientem Co[m]missarium tuum sive Co[m]missarios tuos sufficientes per Te substituendos et Nominandos visitandi Omnes Ecclesias in Colonijs Plantac[i]onibus ceterisque Dominijs Nostris predictis in America in quibus Divinum Servitium iuxta Ritus et liturgiam Ecclesie Anglicane celebratum fuerit ac omnes Ecclesiarum predictarum Rectores Curatos Ministros et Incumbentes sive alio quocumque nomine vocatos ac omnes Presbyteros et Diaconos in Sacris Ordinibus Ecclesie Anglicane constitutos cum omni et omnimoda Jurisdiccione Potestate et Coercione Eccl[es]iastica quoad premissa requisita et ad dies horas et loca competentia quecumque quoties et quandocumque Tibi sive Co[m]missario vel Commissariis predictis magis congrua et opportuna videbuntur predictos Rectores Curatos Ministros Incumbentes Presbyteros vel Diaconos in Sacris Ordinibus Ecclesie Anglicane constitutos aut aliquem vel aliquos eorum coram Te vel Commiissario sive Commissarijs predictis evocandi et per Testes per Te sive Co[m]missarium vel Commissarios predictos in debita Juris forma iurandos alijsque vijs ac modis legitimis quibus de Jure melius et efficacius id fieri possit Inquirendi de Moribus eorundem ac de Moribus Clericorum Parochialium ac Peritia Cura et Diligentia eorundem in omnibus Officijs ad locum Clerici Parochialis secundum leges et Canones Ecclesie Anglicane pertinentibus peragendis ac etiam quecunque Juramenta licita in Curijs Eccl[es]iasticis consueta ministrandi ac corrigendi et puniendi predictos Rectores Curatos Ministros Incumbentes Presbyteros et Diaconos in Sacris Ordinibus Ecclesie Anglicane constitutos et Clericos Parochiales juxta eorum demerita sive per Amocionem Deprivacionem Suspencionem Excommunicacionem vel aliud quodcunque genus Censurarum Ecclesiasticarum aut Correccionum deb[it]anum iuxta Canones et leges Eccl[es]iasticas predictas Et vlterius Dedimus et Concessimus Ac per presentes Damus et Concedimus Tibi prefato Episcopo Londiniensi plenam Potestatem et Authoritatem per Te vel Co[m]missarium tuum sive Commissarios tuos sufficientes inquirendi de Statu et Reparacione Ecclesiarum Parochialium et Domorum alicui Rectori Ministro Incumbenti sive alio quocunque nomine vocato spectantium seu pertinentium infra Colonias Plantaciones Ceteraque Dominia Nostra predicta in America Ac de Provisione eorum omnium quorumcunque pro decenti et regulari Celebracione Divini Servitij et Administracione Sacrorum in Ecclesiis predictis iuxta legis Exigentiam requisitorum et necessariorum ac compellendi et coercendi omnes et singulas personas que per leges adinde respective tente et obligate fuerint ad easdem Ecclesias et domos et respective reparandas et sustinendas ac alias res et materias superius mencionatas providendas et suppeditandas iuxta formam et processum Juris Eccl[es]iastici cum omni et om[n]i[m]oda legitima Jurisdiccione Potestate et Coercione quoad premissa requisita ac etiam corrigendi et puniendi tales personas superius mencionatas que in premissis delinquentes seu contumaces reperte fuerint iuxta eorum demerita per Excommunicacionem vel aliud quodcunque genus Censurarum Eccl[es]iasticarum aut Correccionum deb[it]arum iuxta Canones et leges Eccl[es]iasticas predictas et generaliter omnia et singula faciendi exercendi et exequendi que ad execucionem Jurisdiccionis Eccl[es]iastice in omnibus et singulis premissis legitime spectant vel pertinent seu circa ea necessaria fuerint Et vlterius de vberiori Gratia nostra Dedimus et Concessimus ac per presentes Damus et Concedimus Tibi prefato Episcopo Londiniensi plenam Potestatem et Aucthoritatem de tempore in tempus Nominandi et substituendi sub manu tuo et Sigillo tuo Episcopali Commissarios sufficientes ad omnia et singula premissa in seperalibus et respectivis Colonijs Plantacionibus et Dominijs predictis in America iuxta tenorem et veram intencionem huius Commissionis Nostre exercenda et exequenda cum effectu et tales Commissarios amovendi et mutandi de tempore in tempus prout Tibi expediens videbitur Habendum et gaudendum omnes et singulas Potestates et Authoritates antedictas Tibi prefato Episcopo Londiniensi Quamdiu Nobis Placuerit Volumus tamen ac per presentes Declaramus et Ordinamus quod bene liceat et licebit alicui Persone sive aliquibus personis quibuscunque in quam vel in quas aliquod Judicium Decretum sive Sententia virtute huius Commissionis Nostre data sive pronuntiata fuerit Appellare a tali Judicio Decreto sive sententia ad Predilectos et Perquam Fideles et Consiliarios Nostros Reverendissimum in Christo Patrem Gulielmum Archiepiscopum Cantuariensem ac Archiepiscopum Cantuariensem pro tempore existentem Petrum Dominum King Baronem de Ockham Cancellarium Nostrum Magne Britannie ac Cancellarium Nostrum Magne Britannie vel Magni Nostri Sigilli Magne Britannie Custodem pro tempore existentem Reverendissimum in Christo Patrem Lancelottum Archiepiscopum Eboracensem ac Archiepiscopum Eboracensem pro tempore existentem Su[m]mum Thesaurarium Nostrum Magne Britannie pro tempore Existentem Gulielmum Ducem Devonie Consilij Nostri Privati Presidem ac Consilij Privati Nostri Presidem pro tempore existentem Thomam Dominum Trevor Privati Sigilli Nostri Custodem ac Privati Sigilli Nostri Custodem pro tempore existentem Lionellum Cranfield Ducem de Dorset Seneschallum Hospitij Nostri ac Seneschallum Hospitij Nostri pro tempore existentem Carolum Ducem de Grafton Hospitij Nostri Camerarium ac Hospitij Nostri Camerarium pro tempore existentem Thomam Ducem Novi Castri vnum Primariorum Secretariorum Nostrorum Status Thomam Comitem de Westmorland Jacobum Comitem de Berkeley Primarium Admiralitatis Nostra Co[m]missarium ac Summum Admirallum Nostrum atque Primarium Admiralitatis Nostre Commissarium pro tempore existentem Carolum Vicecomitem Townshend Alteram Primariorum Secretariorum Nostrorum Status ac Primarios Secretarios Nostros Status pro tempore existentes Spencer Compton Militem de Balneo Domus Nostre Communium Prolocutorem ac Domus Nostre Communium Prolocutorem pro tempore existentem Robertum Walpole Nobilissimi Ordinis Periscelidis Equitem Scaccarij Nostri Cancellarium ac Erarij Nostri Primarium Co[m]missarium atque Scaccarij Nostri Cancellarium et Erari[j] Nostri Primarium Co[m]missarium pro tempore existentem Robertum Baymond Militem Capitalem Justiciarium Nostrum ad Placita coram Nobis tenenda Assignatum ac Capitalem Justiciarium nostrum ad Placita coram Nobis tenenda Assignatum pro tempore existentem Josephum Jekyll’ Militem Magistrum Rotulorum Cancellarie Nostre ac Magistrum Rot[u]lorum Cancellarie Nostre pro tempore existentem et Robertum Eyre Militem Capitalem Justiciarium Nostrum de Communi Banco ac Capitalem Justiciarium Nostrum de Communi Banco pro tempore existentem Quibus quidem Gulielmo Archiepiscopo Cantuanriensi ac Archiepiscopo Cantuariensi pro tempore existenti Petro Domino King ac Cancellario Nostro Magne Britannie vel Magni Sigilli Nostri Magne Britannie Custodi pro tempore existenti Lancelotto Archiepiscopo Eboracensi ac Archiepiscopo Eboracensi pro tempore existenti Summo Thesaurario Nostro Magne Britannie pro tempore existenti Gulielmo Duci Devonie ac Consilij Privati Nostri Presidi pro tempore existenti Thome Domino Trevor ac Privati Sigilli Nostri Custodi pro tempore existenti Lionel Cranfield Duci de Dorset ac Seneschallo Hospitij Nostri pro tempore Existenti Carolo Duci de Grafton ac Hospitij Nostri Camerario pro tempore existenti Thome Duci Novi Castri Thome Comiti de Westmorland Jacobo Comiti de Berkeley ac Summo Admirallo Nostro atque Primario Admiralitatis Nostre Commissario pro tempore existenti Carolo vicecomiti Townshend ac Primarijs Secretarijs Nostris Status pro tempore existentibus Spencer Compton ac Domus Nostre Co[m]munium Prol[o]cutori pro tempore existenti Roberto Walpole ac Scaccarij Nostri Cancellario atque Erarij Nostri Primario Commissario pro tempore existenti Roberto Raymond ac Capitali Justiciario Nostro ad Placita coram Nobis tenenda Assignato pro tempore existenti Josepho Jekyll’ ac Magistro Rotulorum Cancellarie Nostre pro tempore existenti atque Roberto Eyre ac Capitali Justiciario Nostro de Communi Banco pro tempore existenti existentibus de Privato Consilio Nostro vel aliquibus tribus vel pluribus eorundem existentibus de Privato Consilio Nostro Plenam Potestatem et Authoritatem de tempore in tempus Audiendi et finaliter terminandi Omnes et singulas tales Appellaciones et talia Judicia Decreta sive Sentencias Affirmandi Mutandi sive Revocandi et Finaliter Judicia sive Sentencias superinde Dandi et Pronuntiandi Damus et Concedimus per presentes in tam amplis modo et forma quam Commissionarij sub Magno Sigillo Nostro Magne Britannie Constituti et Assignati virtute Statuti Anno Regni Domini Henrici nuper Begis Anglie Octavi vicesimo quinto editi Intitulati An Act for the Submission of the Clergy and Rest[r]aint of Appeales in Appellacionibus ipsorum Determinacion[i] per Statutum predictum Subjectis procedere possint aut debeant Aliquo in Presentibus contento in contrarium in aliquo Non obstante Mandantes insuper et per presentes pro Nobis heredibus et Successoribus Nostris firmiter iniungendo Precipientes tam omnibus et singulis Gubernatoribus Generalibus Judicibus et Justiciarijs Nostris quam omnibus et singulis Rectoribus Incumbentibus Ministris Officiarijs et Subditis Nostris quibuscunque infra Colonias Plantac[i]ones ceteraque Dominia Nostra predicta in America quod ipsi et eorum quilibet Tibi prefato Episcopo Londiniensi et Commissario sive Co[m]missariis predictis in debita execucione premissorum sit et sint Intendentes et Auxiliantes in omnibus prout decet. In cujus rei etcetera Teste Rege apud Westmonasterium nono die Februarij:

    De concessione. Bishop of London. Co[m]mission.

    Per Breve de Privato Sigillo.211

    —Patent Roll, No. 3565, 13 George I, Part 4, No. 3 dorse.